شرایط نصب کالا

نصب کالا:

مشتریان عزیزی که در خواست نصب کالا و سفارش خود را دارند در مراحل ثبت سفارش خود این درخواست را مطرح مینمایند تا ضمن اعلام هزینه نصب و راه اندازی سفارش خود از این خدمات نیز بهره مند گردند.

هزینه نصب و راه اندازی سفارش شما عزیزان بنا به کالای سفارش داده شده شما متفاوت میباشد، از این رو تماس و هماهنگی قبلی نیازمند میباشد.

تلفن تماس برای درخواست نصب و راه اندازی: ۰۹۳۹۲۹۳۹۶۹۵​